Saturday, 18 February 2012

Natyanjali at Thirunallar starts on Feb.18

NATYANJALI - at THIRUNALLAR

Saturday, February 18, 2012:
-------------------------------------
06-00 PM Lalitha Ganapathy Chennai
06-40 PM Dr. M.S. Sarala         Karaikudi
07-20 PM Mamatha Karanth Bengaluru
08-00 PM Gayathri & Balagurunathan Chennai
08-40 PM Sheela Ranganathan Chennai
09-20 PM Local Talent
10-00 PM Local Talent

Sunday, February 19, 2012:
----------------------------------
06-00 PM S. Shivakumar & Shylaja Chennai
06-40 PM Himaja Ramsharan Chennai
07-20 PM Badari Divya Bhushan & Anjana Mysore
08-00 PM L. Murugashankari Chennai
08-40 PM Bhavajan Kumar         Canada
09-20 PM Local Talent
10-00 PM Local Talent

Monday, February 20, 2012:
-----------------------------------
06-00 PM Usha Dorai         Malaysia
06-40 PM Deepak Venkatesh Kumbakonam
07-20 PM Radhika Prabhu         Bengaluru
08-00 PM Gayathri Rajaji         Chennai
08-40 PM Geethalakshmi Bengaluru
09-20 PM Dakshayani Ramachandran Chennai
10-00 PM Padmini Radhakrishnan Mumbai
10-40 PM Shama Krishna         Bengaluru
11-20 PM Sanath Kumar Chennai
12-00 AM Local Talent
12-40 AM Local Talent

No comments:

Post a Comment